X
تبلیغات
رایتل

گزارش برنامه : عصر دوشنبه 94/6/2 تیم  هشت نفره ما با تصمیم صعود به قله دماوند از جبهه جنوبی به طرف شهرستان پلور حرکت کرد . ساعت دو بامداد تیم به امامزاده هاشم  رسیده شب مانی  و استراحت . صبح روز سه شنبه 94/6/3 به قرارگاه کوهنوردان در شهرستان پلور رفته و با نیسان به طرف گوسفند سرا حرکت کردیم و سپس از آنجا در ساعت یازده ظهر به طرف پناه گاه به راه افتادیم و آرام و آهسته طی مسیر کرده و  در ساعت 16 در جایگاهی مناسب چادر ها را بر پا کرده و استراحت . صبح روز چهار شنبه  94/6/4 ساعت پنج حرکت به طرف قله و ادامه تا آبشار یخی و شروع طوفان که باعث شده بود تعداد زیادی از همنوردان که ساعت سه بامداد به قصد صعود به طرف قله رفته بودند منصرف شده و باز گشتند .تیم ما تصمیم گرفت چندی زیر صخره ها استراحت کرده و در صورت کم شدن شدت باد ادامه مسیر تا قله بدهد که شانس با ما یار شد و پس از یک ساعت طوفان کمی آرام گرفت و کوه دماوند به تیم ما مجوز عبور داد . تیم به آرامی و با ایمنی کامل و تحت حمایت یکدیگر ادامه مسیر داد و در ساعت سیزده بر فراز بام ایران قرار گرفتیم گاز گوگرد تنفس را دچار مشکل کرده بود ولی با این حال  مراسم قله اجرا و باز گشت به طرف کمپ اصلی  و استراحت که جای همه همنوردان خالی بود . صبح روز پنج شنبه حرکت به طرف پلور و مراجعت به اصفهان و پایان برنامه ای بسیار زیبا و خاطره انگیز . از ویژه گی های برنامه حضور نو جوان مستعد و با انگیزه تیم "پرتو مهرابی"  بود که پر توان و با انرژی تا پایان برنامه همراه و همقدم تیم بود که جا دارد از ایشان قدر دانی شود؛  با آرزوی آینده ای عالی برای ایشان و تمان فرزندان این مرز و بوم .


عکسها از محمد امیری و مهری شهبازی 

آبشار یخی محمد امیری برای مشاهده بقیه عکسها ادامه مطلب را کلیک کنید 

 

 تصاویری زیبا  از کل برنامه( مهری شهبازی )


 این هم "پرتو مهرابی" پر انرژی و با انگیزه بر فراز دماوند تصاویری دیگر از برنامه ( محمد امیری )
                                                                            با شما بر فراز قله ها