گزارش برنامه : جمعه 95/2/23 همراه با همنوردان قدیمی موفق شدیم از دولت آباد تیران سوار برخط الراس دالان کوه شده و تا چشمه مرغاب را طی کنیم منطقه از زیبایی خاصی برخوردار بود و مسیر غرق در گل و تمام چشمه ها به برکت باران های اخیر پر از آب بود . یک روز خوب دوستان خوب و یک روز بیاد ماندنی در کارنامه کوهنوردی مان ثبت شد جای همه همنوردان خالی بود .

قسمتی از دالانکوه 


 برای مشاهده بقیه عکسها ادامه مطلب را کلیک کنید  تصاویری از کل برنامه 


 
                                                                  با شما در برناه های بهاری