گزارش برنامه : بطور ناگهانی هوس دامنه های زاگرس زد به سرم و رفتم به سمت بازفت و منطقه شیمبار ( شیرین بهار ) و تا گردنه و تونل دلا پیش رفتم و در هر قدم و هر مکان خاطراتی برایم زنده شد . رودخانه پر آب بازفت بی آب شده بود . رودخانه ای که آبهای خروشان آن لرزه بر اندام بزرگترین شناگران می انداخت . طالاب شیمبار تهی از جریان آب خروشان بود . و به لطف گردشگران تمام منطقه پر از زباله شده بود . ولی در مجموع طبیعت زاگرس و کوه های سر به فلک کشیده زرد کوه همیشه زیبا است در همه فصول زرد کوه فریبا است  و هنوزیخچال ها و برفچال های آن برف را تا زمستان درون خود نگه میدارد . بنای زیبایی که در گردنه تاراز به یاد استاد مسعود بختیاری خواننده ترانه ها و تصنیف های حماسی بختیاری بنا شده بود نشان از همت و همدلی مردم مهربان بختیاری میداد . که بسیار دیدنی بود . 

دریاچه زیبای شیمبار 


برای مشاهده بقیه عکسها ادامه مطلب را کلیک کنید  

 تصاویری از کل برنامه 

                                                                با شما در برنامه های تابستان