گزارش برنامه : روز جمعه 95/7/9 در یک برنامه بسیار دلچسب همراه با گروه دنا اصفهان موفق شدیم  وارد منطقه شمس آباد ونک سمیرم شده و از تنگه ای به نام شورنا حرکت را آغاز کرده و طی یک روز کوهپیمایی خود را به روستای شیر مرد در منطقه شهریاری  برسانیم و خاطره ای خوب از برنامه ای به یاد ماندنی را دفتر سفرنامه خود به ثبت برسانیم .منطقه بوی پایز را به مشام میرسانید . گلهای حسرت در بین مسیر جلوه ای خاص داشت . و درخت های بنک که خاص منطقه زاگرس است رو به رنگین شدن میرفت و گیاهان در حال رنگ عوض کردن بودند تا زیبایی پاییز را نمایان کنند . حضور استاد معرفت در این برنامه بسیار جای خوشنودی افراد گروه بودو نیز جای همه همنوردان در این برنامه خالی بود .

رودخانه درازه رود در منطقه شمس آباد برای مشاهده بقیه عکسها ادامه مطلی را کلیک کنید 

 

 تصاویری از کل برنامه 
                                                                                         با شما در برنامه های پاییزی