مهربان یارم ؛ همنوردم و محرم اسرارم  ؛ "امجد سموآتی" استوره کوهنوردی ایران  به آبی ترین نقطه آسمان پرواز کرد . تو بگو من با این غم و هجران چه کنم ؟؟؟؟

 برای مشاهده بقیه عکسها ادامه مطلب را کلیک کنید

 
                                                                 منو شادی بر فراز قله ؟ هرگز ..............