تنگ درکش و ورکش : در موقعیت جغرافیایی N320430 E503959 در استان چهارمحال و بختیاری واقع است. این مکان یکی از مهم ترین گذر گاههای خوزستان به اصفهان که در دوره های مختلف به اسامی همچون راه ایلامی به گابیان ،راه دزپارت،راه اتابکان،راه سلطانی صفوی و راه بختیاری شهرت داشته است. بختیاری ها با استفاده از خاصیت جغرافیایی بی نظیر این تنگه جلوی قشون انگلیس را بستند و آن ها را متوقف کردند . این تنگه زیبا در ده کیلومتری جونقان به سمت اردل واقع شده و به علت شیب زیاد و صخره ای بودن از بالای جاده دید ندارد .

این منطقه دیدنی بدلیل داشتن گذرگاه ها و دره های عمیق کوهستانی، عبور و گذر از آن را برای عشایر دشوار می کرده است. به دلیل شیب های تند به سمت بالا و پایین در این مسیر، افراد مجبور می شدند زین یا همان جل چهار پایان بارکش را گاهی به جلو (درکش) و گاهی به عقب (ورکش) اند یا بکشند و دلیل نامگذاری به تنگ درکش و ورکش هم همین امر بوده است. برای دسترسی به این تنگه می توان از جاده ارتباطی جونقان به اردل در استان چهار محال و بختیاری استفاده کرد. 

گزارش برنامه : روز جمعه با سه نفر از همنوردان برای پیمایش دره تنگ درکش ورکش منطقه جونقان اقدام کردیم و یک روز بیاد ماندنی را در دامنه های زاگرس سپری کردیم در این فصل استان چهار محال و بختیاری بخشی از بهشت زاگرس است . جای همه همنوردان خالی بود . 

قسمتی از دامنه های زاگرس زیبا 


برای مشاهده بقیه عکسها ادامه مطلب را کلیک کنید   تصاویری از کل برنامه 


                                         با شما در برنامه های بهاری