X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گزارش برنامه : در طی یک برنامه یک و نیم روزه همراه گروه کوهنوردی دنای اصفهان و در هوایی بهاری موفق شدیم به قله آنالوجه (داراب شاه ) صعود کرده و خاطره ای خوب را در یادمان به ثبت برسانیم جای همه همنوردان خالی بود .

گزارش کامل برنامه در سایت کوهنوردی گروه دنا :  http://denaesfahan.blogfa.com/


عکسها از محمد امیری برای مشاهده بقیه عکسها ادامه مطلب را کلیک کنید 

  ادامه مطلب ...

عنوان برنامه : صعود به قله آنالوجه همراه با گروه کوهنوردی دنا 


مدت برنامه  :  یک و نیم روز از عصر پنج شنبه 93/3/29 الی جمعه 93/3/30 


دور نمایی از کوه آنالوجه بهار 81 (محمد امیری) 
                                                                           بر فراز باشید آشنایی مختصری با گروه کوهنوردی دنای اصفهان

گروه کوهنوردی دنای اصفهان درپاییز 1375 توسط افراد کوهنورد قدیمی ؛ همنوردان ؛ امجد سموآتی ؛ ابدال کریمی ؛ جواد مرندی و زنده یاد بهمن کاظمی  تاسیس و شروع به فعالیت کرد . اهداف گروه فرهنگ سازی و آموزش کوهنوردی در تمام ابعاد و نیز صعود به کلیه قلل مرتفح ایران بوده و هست و نیز آشنایی کوهنوردان با سرزمین و تاریخ ایران زمین بوده است ودر این راستا برنامه های بازدید از ابنیه های تاریخی در قالب برنامه های فرهنگی تدوین واجرا گردید . گروه به سرعت شکل گرفته وابتدا برای گردهمایی جلسات هفتگی در مرکز شهر اصفهان  دفترو تلفن ثابت تهیه نمودند و افراد گروه ملزم به شرکت در جلسات هفتگی بودند ودراین جلسات گزارش برنامه اجراشده و آموزش تئوری در مورد مطالب کوهنوردی و ثبت نام برای برنامه هفته آینده انجام میگرفت ومیگیرد.ساختن وسایل کوهنوردی از قبیل کارابین کارگاهی ؛ کارابین پیچ ؛ رول پانچ ؛ چکش ؛ کلنگ ؛ دستگیره ظرف ؛ ظروف غذابر و... به صورت کاملا استاندارد توسط مهندس امجد سموآتی وبا ارزان ترین قیمت عرضه به بازاراز افتخارات گروه کوهنوردی دنای اصفهان است.ازدیگرافتخارات مهم گروه کوهنوردی دنای اصفهان اجرای 18 سال کوهنوردی در شرایط متفاوت کوهستانی و صعود های بلند و زمستانی بدون حادثه میباشد .برای آشنایی بیشتر عمل کرد برنامه های اجرا شده به سایت گروه کوهنوردی دنای اصفهان رجوع کنید .


گزارش اجرای جلسه : جلسه گرد همایی گروه صبح روز جمعه 93/3/23 با شرکت بنیان گزاران هیت مدیره و افراد قدیمی و جدید گروه بر گزار گردید . یکایک مسئولین  گروه گزارش عمکرد سال کذشته خود را بیان کردند .سپس اعضاء حاضر در جلسه نظرات خود را بیان نمودند .و در پایان افراد هیت مدیره جدید برگذیده شدند . زنده یاد همنورد از دست رفته بهمن کاضمی و زنده یاد ایوب کریمی نیز جایشان خالی بود یادشان گرامی باد . حضور استاد احمد معرفت پیشکسوت کوهنوردی ایران در این جلسه نیز باعث خرسندی بود .

گزارش کامل اجرای جلسه در سایت کوهنوردی دنای اصفهان  

http://denaesfahan.blogfa.com/


تصویر بخشی از ابزارهای ساخته شده توسط همنورد عزیزم امجد سموآتی برای مشاهده بقیه عکسها ادامه مطلب را کلیک کنید 

 

ادامه مطلب ...

شعر زیبای عقاب تقدیم به همه همنوردان عزیزم ...گشت غمناک دل و جان عقاب               

چو ازو دور شد ایام شباب
 
دید کش دور به انجام رسید               

آفتابش به لب بام رسید
باید از هستی دل بر گیرد            

ره سوی کشور دیگر گیرد

خواست تا چاره ناچار کند               

دارویی جوید و در کار کند
صبحگاهی ز پی چاره کار             

گشت بر باد سبک سیر سوار
گله کاهنگ چرا داشت به دشت             

ناگه از وحشت پر ولوله گشت
و ان شبان بیم زده، دل نگران               

شد پی بره‌ نوزاد دوان
 
کبک در دامن خاری آویخت            

مار پیچید و به سوراخ گریخت
آهو استاد و نگه کرد و رمید            

دشت را خط غباری بکشید
لیک صیاد سر دیگر داشت             

صید را فارغ و آزاد گذاشت
چاره مرگ نه کاریست حقیر                

زنده را دل نشود از جان سیر
صید هر روزه به چنگ آمد زود            

مگر آن روز که صیاد نبود
آشیان داشت در آن دامن دشت             

زاغکی زشت و بد اندام و پلشت
سنگها از کف طفلان خورده                

جان ز صد گونه بلا در برده
 
سال‌ها زیسته افزون زشمار                

شکم آکنده ز گند و مردار
بر سر شاخ ورا دید عقاب                    

ز آسمان سوی زمین شد به شتاب

گفت که ای دیده ز ما بس بیداد          

با تو امروز مرا کار افتاد
مشکلی دارم اگر بگشایی                 

بکنم آنچه تو می‌فرمیای
گفت: ما بنده درگاه توایم              

تا که هستیم هوا خواه توایم
بنده آماده بود فرمان چیست؟            

جان به راه تو سپارم، جان چیست؟
دل چو در خدمت تو شاد کنم              

ننگم آید که زجان یاد کنم
این همه گفت ولی در دل خویش          

گفتگویی دگر آورد به پیش
 
کاین ستمکار قوی پنجه کنون            

از نیازست چنین زار و زبون
 
لیک ناگه چو غضبناک شود                

زو حساب من و جان پاک شود
 
دوستی را چو نباشد بنیاد                

حزم را بایدت از دست نداد 
در دل خویش چو این رای گزید            

پر زد و دور ترک جای گزید 
زار و افسرده چنین گفت عقاب             

که مرا عمر حبابیست بر آب
راست است این که مرا تیز پرست              

لیک پرواز زمان تیز تر است 
من گذشتم به شتاب از در و دشت          

به شتاب ایام از من بگذشت 
ارچه از عمر دل سیری نیست               

مرگ می‌آید و تدبیری نیست
 
من و این شهپر و این شوکت و جاه        

عمرم از چیست بدین حد کوتاه؟ 
تو بدین قامت و بال ناساز              

به چه فن یافته‌ای عمر دراز؟
پدرم از پدر خویش شنید            

که یکی زاغ سیه روی پلید
 
با دو صد حیله به هنگام شکار              

صد ره از چنگش کردست فرار 
پدرم نیز به تو دست نیافت              

تا به منزلگه جاوید شتافت
 
لیک هنگام دم باز پسین             

چون تو بر شاخ شدی جایگزین
 
از سر حسرت با من فرمود               

کاین همان زاغ پلیدست که بود
 
عمر من نیز به یغما رفته است              

یک گل از صد گل تو نشکفته است
 
چیست سرمایه این عمر دراز؟            

رازی اینجاست تو بگشا این راز
زاغ گفت : گر تو درین تدبیری            

عهد کن تا سخنم بپذیری 
عمرتان گر که پذیرد کم و کاست               

دیگران را چه گنه کاین ز شماست 
زآسمان هیچ نیایید فرود                 

آخر از این همه پرواز چه سود؟
 
پدر من که پس از سیصد و اند                

کان اندرز بد و دانش و پند
 
بارها گفت که بر چرخ اثیر              

بادها راست فراوان تاثیر
 
بادها کز زبر خاک وزند                

 تن و جان را نرسانند گزند
 
هر چه از خاک شوی بالاتر                

باد را بیش گزندست و ضرر
 
تا به جایی که بر اوج افلاک             

 آیت مرگ شود پیک هلاک
 
ما از آن سال بسی یافته‌ایم             

کز بلندی رخ بر تافته‌ایم
 
زاغ را میل کند دل به نشیب            

عمر بسیارش از آن گشته نصیب
 
دیگر این خاصیت مردار است             

عمر مردار خوران بسیار است
 
گند و مردار بهین درمانست                

چاره رنج تو زان آسانست
 
خیز و زین بیش ره چرخ مپوی             

طعمه خویش بر افلاک مجوی
 
آسمان جایگهی سخت نکوست            

به از آن کنج حیاط و لب جوست
 
من که بس نکته نیکو دانم               

راه هر برزن و هر کو دانم
 
آشیان در پس باغی دارم            

وندر آن باغ سراغی دارم
 
خوان گسترده الوانی هست            

خوردنی‌های فراوانی هست
آنچه زان زاغ و را داد سرا              

گند زاری بود اندر پس باغ
 
بوی بد رفته از آن تا ره دور              

معدن پشّه، مقام زنبور
 
نفرتش گشته بلای دل و جان              

سوزش و کوری دو دیده از آن
 
آن دو همراه رسیدند از راه              

زاغ بر سفره خود کرد نگاه 
گفت :خوانی که چنین الوانست             

لایق حضرت این مهمانست
 
می‌کنم شکر که درویش نیم               

خجل از ما حضر خویش نیم
گفت و بنشست و بخورد از آن گند           

تا بیاموزد از و مهمان پند
 
عمر در اوج فلک برده به سر             

دم زده در نفس باد سحر 
ابر را دیده به زیر پر خویش             

حیوان را همه فرمانبر خویش
 
بارها آمده شادان ز سفر                     

به رهش بسته فلک طاق ظفر
 
سینه کبک و تذرو و تیهو                

تازه و گرم شده طعمه او
 
اینک افتاده بر این لاشه و گند             

باید از زاغ بیاموزد پند؟ 
بوی گندش دل و جان تافته بود               

حال بیماری دق یافته بود
گیج شد، بست دمی دیده خویش             

 دلش از نفرت و بیزاری ریش
 
یادش آمد که بر آن اوج سپهر             

هست پیروزی و زیبایی و مهر
 
فرّ و آزادی و فتح و ظفرست             

نفس خرّم باد سحرست 
دیده بگشود و به هر سو نگریست              

دید گردش اثری زینها نیست 
آنچه بود از همه سو خواری بود               

وحشت و نفرت و بیزاری بود
 
بال بر هم زد و برجست از جا            

گفت : کای یار ببخشای مرا 
سال‌ها باش و بدین عیش بناز             

تو و مردار تو عمر دراز
 
من نیم در خور این مهمانی              

گند و مردار ترا ارزانی
 
گر بر اوج فلکم باید مرد                  

عمر در گند به سر نتوان برد
شهپر شاه هوا اوج گرفت                 

زاغ را دیده بر او مانده شگفت
 
رفت و بالا شد و بالاتر شد               

راست با مهر فلک همسر شد
 
لحظه‌‌ای چند بر این لوح کبود             

نقطه‌ای بود و سپس هیچ نبود


( دکتر پرویز ناتل خانلری )


بر فراز باشید 

 

کوه جوپار : در جنوب شهر جوپار از شهرستان کرمان و در ۴۳ کیلومتری جنوب شرقی کرمان قرار دارد.این کوه زیبا دارای گیاهان دارویی فراوانی مانند آلاله؛ آویشن؛ مرزن جوش و... از همه مهمتر زیره سیاه. می باشد .ارتفاع این کوه  ۴۱۳۵ متراز سطح دریا میباشد و دارای ستیغ‌ها و دیواره‌های زیبایی است و  دست یابی به قله این کوه زیبا نیازمند کار فنی است . و نیز چشم اندازهای دیدنی و یخچال‌ها  بر زیبایی این کوه افزوده است . 


گزارش برنامه : درطی یک برنامه سه روزه همراه با گروه کوهنوردی دنای اصفهان به سرپرستی استاد امجد سموآتی و مشترک با همنوردان عزیزکرمان و تبریز موفق شدیم به قله 4135 متری و کاملا فنی جوپار کرمان را صعود کرده ودر کنار دوستان پیشکسوت کوهنوردی ایران صعودی خاطره انگیزی را تجربه کنیم . جا دارد از همنورد خوب و عزیزم آقای احمد رنکاور نهایت تشکر و قدر دانی را داشته باشم که امکانات رفاهی این برنامه را تدارک کرده بودند و درخانه از کل همنوردان پذیرایی نمودند .در این برنامه به یاد ماندنی جای همه همنوردان خالی بود .

گزارش کامل برنامه  در سایت گروه کوهنوردی دنای اصفهان  :http://www.denaesfahan.blogfa.com/


عکسها از محمد امیری (دور نمایی از قله سه شاخ بزرگ )


برای مشاهده بقیه عکسها ادامه مطلب را کلیک کنید 

 

ادامه مطلب ...